Content is king!

hole-in-the-wall14

 

I dagens mediebillede taler man ikke længere så meget om genrer og kommunikationskanaler, som man taler om content. Content er blevet redaktionelle kommunikationsfolks omdrejningspunkt i hverdagen, hvor det handler om at skaffe historierne – og dernæst at omdanne dem til content på en, flere eller alle virksomhedens kommunikationsplatforme. Noget content egner sig specielt godt til sociale medier, andet til mere corporate kanaler, mens noget helt tredje stof egner sig bedst til fx nyhedsbreve. Noget egner sig fint til alle platforme. Pointen er her, at ‘et stykke content’ kan twistes og drejes i stil og tone, så det passer til forskellige platforme; det er indholdssiden og dens iboende egenskaber, der er det afgørende, og som skal aktiveres i relation til den enkelte kanal og kommunikationssituation. Forklaring følger!

Content marketing kan nemlig forklares som redaktionel markedskommunikation, hvor værdien ligger i selve det, der kommunikeres – og i den relation, der er resultatet af en vellykket aktivitet mellem afsender og modtager. Nok er afsenderen den oprindelige producent af content, men ofte vil modtageren samtidig være ‘medproducent’ ved at interagere med indholdet ved fx at dele, kommentere, videresende, klikke, deltage eller lignende.

Ved content marketing er det altså indholdet (og dets iboende egenskaber til at aktivere medskabelse og interaktion mellem afsender og modtager), der er i fokus.

Udgangspunktet for content marketing er, at det er attraktivt at levere indhold/ content til ens kunder og potentielle kunder – fordi content genererer mere værdi, interesse, loyalitet, identifikation, interaktion – og dermed salg – end mere traditionelle reklameformer. Primært fordi content har evnen til at fastholde kundens interesse bedre og længere end traditionelle reklameformer. Fordi det simpelt hen er relevant, vedkommende og ‘tænder noget’ i modtageren. Derved skabes der dybere loyalitet over for afsenderen/ brand’et. Dybere involvement. Mere ‘like’. Bedre salg. Og samtidig mere tilfredse kunder – der køber og kommer tilbage.

Målet med content marketing er netop dette involvement og denne loyalitet – at skabe og bevare gode relationer til ens kunder (og potentielle kunder) via stof/ indhold/ content, som – set med målgruppens øjne – anses for at være værdifuldt, relevant og vedkommende – og dermed noget, ‘man gerne vil have’, identificerer sig med og med tiden måske ligefrem ‘bekender’ sig til. Content marketing kan således bruges som redskab til at etablere brand loyalty.

Arbejder du – som jeg gør for mine kunder – strategisk med din kommunikation, vil det være ret naturligt, at du – som en del af dit grundlæggende kommunikationsstrategiske arbejde – fastlægger en contentstrategi for din virksomheds kommunikation, hvor du svarer på spørgsmål som: Hvilke typer indhold vil helt ærligt (!) skabe værdi for mine læsere/ kunder – og samtidig støtte min virksomheds målsætninger? Hvordan involverer jeg mine kunder i retning af at skabe og tilbyde det, de gerne vil have og har brug for? Skal jeg arbejde med video, blogs, cases, kundestatements, sociale medier som fx facebook og Instagram, nyhedsbreve… og – i bekræftende fald – hvorfor? Hvad skal der til, for at jeg selv kan mærke mine budskaber i maven, når jeg hører dem? Find selv på mange flere.

Bottom line er, at content marketing er ekstremt vigtigt og relevant i virksomhedens markedsføring i dag, hvor vi alle er blevet ekstremt kommunikerende og samtidig ekstremt gode til at vurdere budskaber i forhold til troværdighed og prioritere input og muligheder. For muligheder, tilbud og input er der alle steder. Der skal træffes et hav af valg hver eneste dag. Så hvad virker bedst på mig? Hvad ryger gennem nåleøjet, når jeg skal forvalte den tid, jeg bruger på de ting, jeg støder på i min dagligdag? Det er selvsagt det, der er mest værdifuldt for mig, det jeg kan ‘mærke’, det, der tænder noget i mig…

Brug for hjælp med din content-strategi og -planlægning? – og brug for hjælp med at skabe og producere content (content creation)? Så giv lyd. Jeg er her for det samme!

/MLP

NB! Lyst til at læse mere om content marketing? Prøv i bekræftende fald at google begrebet – og Ann Handley, der betragtes som en af ‘guruerne’ inden for feltet. Jeg har selv haft fornøjelsen af at høre hende tale på en content-konference – og det var bestemt lærerigt!

Om billeder og signaturbilleder

hole-in-the-wall20

Som mediebilledet ser ud i dag, ved vi allesammen godt, at det er afgørende, at vi – ud over at tænke i ord – i den grad også tænker i billeder. Billeder fanger typisk øjet hurtigere end ord og er hurtige til at formidle stemning, stil og tone.

Køb lækre billeder, gå ombord i de fotobiblioteker, jeres virksomhed har adgang til, og tag billeder selv. Der skal hele tiden bruges billeder. Nogle gange et det vigtigt, at billedet er smukt, superskarpt og perfekt komponeret. Andre gange er det vigtigt, at billedet bare er der… 

Mit budskab er kort og godt: Sørg for at have en god billeddatabase til brug i jeres (interne og) eksterne kommunikation – herunder minimum en håndfund billeder, som liiiige er jer i stil og tone ( = de billeder, som jeg kalder ’signaturbilleder’). Det er billeder, der på en eller anden måde indfanger essensen af jeres brand i et specielt udtryk – fx i kombi med jeres logo – og som efterhånden bliver en del af jeres visuelle DNA.

Mulighedernes moder: Moodboards

Skærmbillede 2016-02-23 kl. 14.09.05

Hvad er et moodboard?

Et moodboard er en form for collage, der kan bestå af alle mulige former for visuelle og materielle udtryk som fx fotos, grafik, farver, materialeprøver og tekst. De har som regel til formål at agere visuelt (og evt. taktilt) præsentationsredskab i forbindelse med kreative processer på mange forskellige stadier.

Hvorfor kan det være en god idé at bruge moodboards?

Som ordet direkte oversættes, så er moodboard’et en måde at skabe en tavle med/ et visuelt udtryk for en stemning, stil og/eller tone i en given sammenhæng. Grafikere, tekstforfattere, designere, arkitekter, fotografer, stylister, forfattere, dekoratører og kunstnere m.fl. kan således anvende moodboards i deres arbejde til visuelt at forklare, indfange og illustrere en stemning, som de ønsker at opnå i den kreative proces. Denne kreative proces kan fx være:

 • at skabe en visuel identitet til en virksomhed
 • anslå stemningen for look’et i et photo shoot eller en tøjkollektion
 • indfange stemningen i et nyt gårdmiljø eller anslaget i en roman
 • osv.

Formålet med moodboards er således grundlæggende at facilitere den kunstneriske proces og i den sammenhæng at skabe balance mellem retning og kreativ frihed. En anden måde at forklare det på: Et moodboard er en tavle med stemningsbilleder og materialer, som er et retningsgivende og inspirerende værktøj i selve den kreative produktionsproces. Moodboard’et kan suppleres med fx en decideret produktionsplan med mere lavpraktisk info om fx deadlines, indholdet i det enkelte kapitel i en bog osv.

At arbejde med et moodboard er således en god idé af især to grunde:

1) Det hjælper dig. Det er en hjælp og et redskab til at samle idéer og inspiration før du rent faktisk begynder at designe. På den måde kan det hjælpe dig til at strømline designprocessen og skære ned på den tid, du ellers ville bruge på at stirre ind i en tom skærm med tanker som “Ok, vær nu kreativ!!!”. Det kan også potentielt spare dig for en masse spildarbejde at få en kundes godkendelse af et moodboard, før du giver dig i kast med selve udførelsen af et job. Det er altid trist at være nået “for” langt med noget – for så at få det kasseret  med ét “dur ikke!” – efter at have puttet en masse blod, sved og tårer i det.

2) Det hjælper dine kunder. Det at lave et moodboard til at præsentere dine tanker og idéer for en kunde kan give dem en fornemmelse af, hvor du er på vej hen med det projekt, du er ved at løse for dem. Det gør det muligt for dem på et tidligt stadie af dit arbejde at godkende eller påvirke processen, så det går i den retning, de forventer og drømmer om. Det minimerer risikoen for spildt arbejde og misforståelser. Her er det verbale sprog nemlig ikke altid det mest rammende redskab – for to mennesker kan sige det samme, men mene noget meget forskelligt. En visuel præsentation kan derfor hjælpe alle parter med at arbejde i samme retning.

Hvordan laver jeg et moodboard?

Rent format-mæssigt kan moodboards laves på flere forskellige måder, dog typisk enten digitalt i fx InDesign, PowerPoint eller på en online platform. Online redskaber til at skabe moodboards kan fx være en app som Pinterest, hvor du kan ‘pinne’ billeder af alt mellem himmel og jord og samle det på en virtuel opslagstavle, en slags online mappe, hvor billederne præsenterer sig som en visning, du kan scrolle nedover, klikke ind på osv.

Laver man et moodboard i en fysisk, ‘gammeldags’ version som en planche, model, opslagstavle el.lign.. vil den typisk bestå af udklip, billeder, print og materialeprøver, der er klæbet fast – ligeledes som en collage, mere eller mindre organiseret. Traditionelt set har moodboardet flere muligheder og forcer ved denne fysiske form, da fx materialeprøver kan sige en kreativ person meget mere end et billede af det samme materiale, fx pels, stof eller bambus. Kreative mennesker er ofte både visuelt (skal se for at forstå og blive inspireret) og taktilt (skal mærke for at forstå og blive inspireret) orienterede.

For god ordens skyld vil jeg her lige nævne ‘disciplinen’ scrapbooking, der handler om at samle minder og præsentere dem på en hyggelig, lækker måde med brug af diverse visuelle og taktile midler. Min grundlæggende opfattelse af aktiviteten er, at den i højere grad er et mål i sig selv eller i hvert fald i højere grad er selve den kunstneriske proces, der til slut frembyder en art kunstværk i form af selve scrapbogen, invitationen osv. Scrap-arbejdet ses således ikke som ‘facilitator’ for det kunstneriske arbejde, som moodboard’et jo er, men derimod mere som kunstværket i sig selv. Scrapbooking har i øvrigt også historisk set en social funktion – læs mere om dette på Wikipedia.

Tilbage til moodboard’et…. For mit eget vedkommende virker det tit bedst at indsætte en arbejdsoverskrift på moodboard’et, evt. efterfulgt af en forklarende overskrift. Det kunne for en bolig stylist fx være:

 • Overskrift: “Fars og mors nye soveværelse” (projektet – helt “farveløst” beskrevet)
 • Forklarende underoverskrift/ tema: “Nordisk boheme-prinsesse” (den kreative overskrift, der kan inspirere og skabe retning sammen med resten af moodboard’et)

Et par afsluttende tips og trick til moodboards:

 • lav gerne flere variationer af dit moodboard – på den måde gør du det konkret i hvilke retninger, et projekt kan bevæge sig; giv  hvert board projekt-overskrift og kreativ overskrift, så kunden bedre forstår retningen for det enkelte oplæg målt op imod det/ de andre
 • lav et ark med forklaringer i bullets, så du også nedfælder nogle af tankerne i ord – evt. som et step 2 i forhold til processen
 • vær obs på, at der kan være retningslinjer eller en kontekst, som dit projekt skal indskrive sig i, og som du derfor skal tage højde for i dit projekt
 • få evt. andre, der skal være en del af den videre proces til også at deltage i skabelsen af moodboard’et – eller få dem til at lave deres egne – som I så sammenligner
 • lav ‘håndværket’ i selve moodboard’et ordentligt, så det tager sig flot ud i finish osv.
 • hæng moodboard’et op et sted og kig på det i hele skabelsesprocessen med det egentlige projekt, så du hele tiden vender tilbage til udgangspunktet – ellers kan stemningen godt ’skride’ over tid
 • tal evt. dit moodboard igennem med dine kunder et par gange, hvorefter du hver gang tilpasser modboard’et, så I ender med et board, som alle er vilde med

Har du brug for lidt inspiration til, hvordan du skal bygge dit eget moodboard op, så lav fx en søgning på Google billeder på ordet – så vil du få et hav af flotte, kreative moodboards at se 🙂

Til slut er der blot tilbage at ønske dig rigtig god fornøjelse med udarbejdelsen af dine moodboards! 🙂

NB! Moodboard’et, jeg har vist øverst i dette indlæg, har jeg fremstillet til en proces omkring skabelsen af et website til en virksomhed, der sælger en service – de sælger hverken stole, armbånd, tøj, neglelak, kildevand, fly eller bøger, selvom det er det, man ser på board’et. Det er derimod et godt eksempel på, hvordan man henter alle mulige elementer ind til at skabe stemning, elementer, som ikke umiddelbart behøver at have noget som helst med sagen at gøre direkte.

Skriv gerne en kommentar til dette indlæg: 

 • Hvordan bruger du moodboards – og til hvad?
 • Hvilke platforme/ programmer/ apps/ formater bruger du til at producere moodboards?

Brug universet på dit website

IMG_1177

Når I laver nyt website eller opgraderer det eksisterende, så tænk på, hvordan I bedst muligt kan skabe et univers, som passer til jeres virksomhed, produkt og/ eller den service, I yder.

Hvorfor ikke brede et “saftigt” billede, der rummer essensen af det univers, I sælger, ud på al den plads, jeres hjemmeside kan tilbyde – og så fx sætte halv-transparente tekstbokse ovenpå, hvis tekst er nødvendig…?

Sælger I mountainbikes, så lad billedet være vildt terræn med stier, der indbyder til at skaffe det lækreste gear inden for mountainbikes. Sælger I afslappende spa-ophold, så invitér din web-gæst ind i en dampende jacuzzi med frisk frugt på fade, grøn te, buddha-figurer og levende lys.

Tænk universet helt ind i websitet, så folk får kilder i maven over, at de på jeres website dumper lige ind i det univers, de drømmer om.

God fornøjelse! 🙂